Konzultační kancelář pro životní prostředí

2014 - dosud

 
Vzhledem k velkému zájmu o moje služby a množství objednávek již není v mých časových možnostech vkládat nové reference. V současnosti nepřetržitě zajišťuji především biologické průzkumy a posouzení  (botanika, zoologie, hydrobiologie), dendrologické posudky, projekty revitalizace zeleně, biologické dozory, transfery a projekty v ochraně přírody a ekologické výchově.
 
Velký podíl na mojí činnosti nyní zaujímají zmíněné zachranné transfery a biologické dozory při větších stavebních akcích, při činnostech ve zvláště chráněných územích anebo při stavbách, kde se zároveň vyskytují ohrožení živočichové.
 
Zajišťuji biologické průzkumy před zahájením stavby a zpracování plánu ochranných a kompenzačních opatření, dále pak případné vyřízení výjimek a souhlasů orgánů ochrany přírody a krajiny a nakonec dozor stavby a transfer (přesazení rostlin, přenesení mravenišť, výlov ryb, odchyt a přenos živočichů). Transfery nejsou ideálním způsobem ochrany přírody, jsou velmi náročné a často bez žádoucího výsledku a jsou tedy až krajním řešením, které alespoň zajistí, že nedojde ke zbytečnému usmrcování nebo zraňování živočichů.
 
Fotografie některých přenášených jedinců:
 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode