Konzultační kancelář pro životní prostředí

Reference

Na tomto místě bych rád krátce představil zajímavé akce, které jsem realizoval nebo na kterých jsem se podílel.

2009

2010

2011

2012

2013

2014 - dosud

 Trvalá spolupráce

 

Vzhledem k velkému zájmu o moje služby a množství objednávek již není v mých časových možnostech vkládat nové reference. V současnosti nepřetržitě zajišťuji především biologické průzkumy a posouzení  (botanika, zoologie, hydrobiologie), dendrologické posudky, projekty revitalizace zeleně, biologické dozory, transfery a projekty v ochraně přírody a ekologické výchově.

Z ostaních činností pak odpadové hospodářství (projekty sběrných dvorů, kompostáren, ostatních zařízení, k tomu analýzy a systémy nakládání s odpady), inženýring vodohospodářských projektů (malé vodní nádrže), inženýring staveb významně zasahujících do oblasti ochrany životního prostředí (těžba nerostů, dopravní stavby, zemědělská výroba), projekty ochrany ZPF a další.

Případné reference poskytnu písemně nebo e-mailem.

  

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode