Konzultační kancelář pro životní prostředí

Služby

Nabízím široké spektrum služeb v oblasti, kde se potkává problematika ochrany životního prostředí a ostatní inženýrské činnosti, od plánování a projekce až po realizaci záměrů a výstavbu. Činnosti, které mohou negatině ovlivnit složky životního prostředí a pro které je nutné disponovat souhlasnými nebo regulujícími úředními rozhodnutími. Zajišťuji poradenství ve spektru všech složek ochrany životního prostředí od ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany vod a vodního hospodářství, přes lesní hospodářství a zemědělství až po problematiku odpadového hospodářství a hospodaření energií. Zároveň se zabývám komunální environmentální politikou a urbanistikou. Tyto dovednosti zvládám nejen z pohledu legislativy a úředníka, ale i z pohledu projekce nebo realizace.

Propagační leták je ke stažení zde.

Strategické poradenství chápu jako proces, v jehož rámci investorům, developerům nebo realitním a projekčním kancelářím poskytuji podporu a rady týkající se zejména strategie v oblastech přípravy a plánování, inženýringu, ale i vlastní realizace záměrů z hlediska ochrany životního prostředí (aplikované ekologie) - tedy oblastí, které jsou mnohdy a pro mnohé neznámé anebo komplikované. Pro obce a státní úřady je touto strategickou obdobou zase příprava územních plánů, plánů rozvoje anebo metodických návodů.

Biologické projekty je část poradenství, při kterém řeším konkrétní projekty, například pedologické průzkumy, přírodovědné inventarizační průzkumy a biologické posuzování obecně včetně zprostředkování velmi specializovaných a komplikovaných studií (například indikační studie nebo posudky metodou služeb ekosystémů) a také mapování krajiny. Disponuji rozsáhlou databází znalostí a odborné literatury. 

Strategické poradenství

Vyberte si ze široké nabídky služeb, které Vám pomůžou k úspěšnému zvládnutí Vašeho projektu. Každá úspěšná firma má svého environmentálního konzultanta, který s ním řeší zmíněné oblasti a společně jsou hledána funkční řešení jednotlivých problémů.

Biologické projekty 

Moje biologické projekty jsou charakteristiké vysokou kvalitou a mají vždy přidanou hodnotu. Při jejich zpracování jsem samostatný a jsem shopný jednoznačně určit formu průzkumu.  Závěrem je pokaždé jednoznačné doporučení, za které nesu odpovědnost.

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode