Konzultační kancelář pro životní prostředí

Strategické poradenství

 

Ekologické předkupní audity a ekologické audity

 • předkupní ekologický audit - due diligence, ekologické audity a základní environmentální posudky staveb nebo pozemků
 • studie proveditelnosti záměrů z hlediska územního plánu a ochrany životního prostředí  (včetně povinnosti EIA)
 • asistence investorům, developerským společnostem, realitním a projekčním kancelářím při přípravě a realizaci projektů
 • ekologicko-biologický dozor při projekčních nebo investičních pracích

Inženýrsko-konzultační služby

 • zajištění kompletního inženýringu v oblasti životního prostředí
 • zajištění environmentálních povolení
 • sestavení a vedení odborných týmů
 • realitní činnost (nákup a prodej pozemků dle záměru klienta)

Poradenství v oblasti hospodaření energií a envi-technologií

 • zprostředkování projektů a technologické a finanční poradenství ve veřejném osvětlení LED a LVD technologiemi
 • optimalizace nákladů na energie
 • zpětný odběr elektrozařízení, kolektivní systémy

Hodnocení rizik ekologické újmy

 • zpracování základních a podrobných hodnocení rizik podle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě v platném znění a nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění (leták zde)

Administrativa a služby v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

 • zpracování oznámení podlimitních záměrů podle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) v platném znění (leták zde)
 • zpracování žádostí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
 • zpracování žádostí a formulářů podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Administrativa a inženýring v oblasti vodního hospodářsví

 • zpracování žádostí podle zákona č. 264/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění
 • inženýring staveb ve vodním hospodářství

Územní plánování

 • asistence obcím a architektonickým kancelářím při přípravě územně plánovací dokumentace
 • územní systémy ekologické stability

Podniková ekologie

 • kompletní podniková ekologie - odpady, vodní hospodářství, prověření funkčnosti systémů, zajištění environmentálních povolení
 • řešení problémů včetně jednání s úřady státní správy
 • funkce tzv. "ekologa na telefonu"

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode