Konzultační kancelář pro životní prostředí

Zoologie

 

Štíři (Scorpiones)

Štíry považuji za jednu z nejúžasnějších skupin živočichů vůbec. Zajímám se o vybrané skupiny, respektive o rod Heterometrus z jihovýchodní a jižní Asie a o africké štíry čeledí Scorpionidae, Bothuridae, Buthidae a hlavně Ischnuridae, přičemž se konkrétně věnuji rodu Hadogenes. Z Buthidae mě nejvíce zajímá rod Hottentotta.

Samozřejmostí je chov štírů v teráriu. Za zajímavou považuji moji přednášku pro malé děti "o předsudcích a zvířatech", kde je možné vzít do ruky velkého, ale neškodného štíra rodu Pandinus nebo Heterometrus. Tyto akce mají u dětí obrovský ohlas. Děti jsou pak dostatečně poučeny, že v přírodě není nic jednoduché a předsudek tedy není na místě. Samozřejmě o skutečné jedovatosti štírů je vedeno důležité povídání.

Na snímku vpravo nahoře jsou nedospělí jedinci druhu Hadogenes paucidens.

Na dalším snímku níže je porod samice Heterometrus phipsoni.

   

Níže pak odchov druhu Hottentotta trilineatus.

 
Obojživelníci a plazi

Aneb "stará láska nerezaví". Od dětství mě fascinují obojživelníci a plazi. Odborněji vyjádřeno se zabývám batrachologií a herpetologií a v těchto oborech především mapováním a ochranou vybraných druhů. Mým dlohodobým projektem je ochrana stanovišť čolka horského (Ichtyosaura alpestris) na Džbánu (více mohu zaslat e-mailem) a ochrana ocasatých obojživelníků obecně a z plazů pak především mapování výskytu užovky hladké (Coronilla austriaca) v oblasti Žatecka a Lounska. 

Rovněž se zabývám například taxonomií vodních želv čeledi Emydidae, zejména problematikou subspecií druhu Trachemys scripta.

Na snímku vlevo čolek horský - samec ve svatebním šatě.

 

 

 

 

 

Dále se intenzivně zabývám rodem Bufo v širším pojetí a to jak studiem, tak i chovem ropuch. Velkou pozornost věnují diploidním, triploidním a tetraploidním druhům z okruhu Bufotes (Pseudepidalea) viridis (ropucha zelená a příbuzné druhy).

Na fotografii níže je portrét samice Rhinella schneideri (syn. Bufo paracnemis).

Amietophrynus regularis - když se Karel nechce fotit, nic ho nedonutí (alias pasívní obrana druhu).

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode