Konzultační kancelář pro životní prostředí

Botanika

 

Taxonomie rodu Carex

Zřejmě nejintenzivněji se zabývám taxonomií, ekologií a geografickou distribucí ostřic (Carex) a to v jejich celosvětovém areálu. Mojí zvláštností je, že vytvářím kolekci ostřic pěstovaných v umělých podmínkách. 

Na snímku vpravo je vzácná marocká ostřice Carex paulo-vargasii, která náleží do sekce Spirostachyae a je endemitem pohoří Rif.

 

 

 

Taxonomie a ochrana hybridogenních jeřábů (Sorbus)

V současné době se věnuji zajímavé skupině dřevin, kterou jsou jeřáby (Sorbus). Jedná se o jedny z nejpozoruhodnějších keřů a stromů, jenž jsou zvláštní velkou druhovou diverzitou způsobenou častou hybridizací a následným ustálením znaků pomocí agamospermie.

Na fotografii níže je dosud nepopsaný nový druh jeřábu ze Džbánu.

 

 

 

 

 

 

 

Taxonomie a výsevy dubů (Quercus)

V poslední době se více věnuji dubům, zejména evropským druhům (včetně stálezelených druhů ze Středomoří). Snažím se získat praktické zkušenosti s výsevem a pěstováním a potenciálním založením querceta. Dále mě zaujala taxonomie rodu, zejména pak okruh špatně rozpoznatelných mikrodruhů z agregátu Quercus petraea a jejich výskytu v ČR.

Na fotografii je dub žlutavý (Quercus dalechampii), který již pochází z výsadeb u Duchcova

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode