Konzultační kancelář pro životní prostředí

Novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

30.03.2010 00:28

Dne 1. 12. 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Novela byla ve Sbírce zákonů publikována pod číslem 349/2009 Sb. a úplné znění pod č. 18/2010 Sb.

Úplné znění zákona na ochranu přírody a krajiny je ke stažení je přímo ve Sbírce zákonů zde anebo zde.

Pozor: kromě velkého množstí drobných změn, doplňků a úprav došlo k několika důležitým změnám, například:

- byla vyprecizována definice volně žijícího živočicha, přičemž jedinec zdivočelé populace domestikovaného druhu se za volně žijícího živočicha nepovažuje,

- ke změnám došlo především v oblasti upravující ochranu mimolesní zeleně, například došlo ke sjednocení velikostí a dalších charakteristik stromů a keřových ploch, pro které je, respektive není nutné povolení ke kácení a především bylo nově stanoveno, že MŽP stanoví prováděcím právním předpisem nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu (!),

- dále byly upraveny podmínky pro vyhlašování zvláště chráněných území včetně národních parků, doplněny podmínky pro výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích a stanovena ochrana evropsky významných lokalit,

- přepracována byla oblast posuzování vlivu záměrů a koncepcí na ptačí oblasti a evropsky významné lokality, tzv. posudky §45i,

- byly definovány podmínky vypouštění zvláště chráněných živočichů odchovaných v lidské péči do přírody a vysévání či vysazování uměle vypěstovaných zvláště chráněných rostliny mimo kultury a zastavěná území obcí,

- byla stanovena pravidla pro výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,

- a upraveny působnosti obecních úřadů, úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů a ministerstev.

 

Pokud budete potřebovat konzultaci ke změnám v zákoně o ochraně přírody a krajiny můžete mě kontaktovat.
 

Kontakt

Petr Janda - Biologické projekty

biologicke-projekty@email.cz

Lipno 103 Žatec 438 01

+420 725 969 662

WhatsApp

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode