Konzultační kancelář pro životní prostředí

Nová vyhláška upravující kácení dřevin

18.07.2013 00:14

Dne 15. července 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Jedná se o vyhlášku, která upravuje a upřesňuje § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádí  zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a  a proto je tato úprava laicky považována za změnu tohoto zákona a takto i ve vyhledávačích hledána.

Platné znění vyhášky je zde.

Vyhláška stanovuje náležitosti žádosti a oznámení kácení dřevin, určuje nedovolené zásahy do dřevin a také stanovuje velikost a charakteristiku dřevin, pro které není nutné povolení:

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha zapojených porostů nepřeahuje 40 m2,

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž devin,

d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.

Kácení bez povolení je možné v těchto čtyřech případech a dále za předpokladu, že dřeviny a porosty nejsou součástí významného krajinného prvku (niva, les atp.) anebo stromořadí.

Pro konkrétní případy se obracejte na váš obecní úřad, který je příslušným orgánem k povolování kácení dřevin.

Kontakt

Petr Janda - Biologické projekty

biologicke-projekty@email.cz

Lipno 103 Žatec 438 01

+420 725 969 662

WhatsApp

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode